Mills Enterprises Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä:

Mills Enterprises Ltd Oy

Insinöörinkatu 7 A

00880 Helsinki

Y-tunnus: 1007948-8

Tietosuojavastaava:

Jussi Vuoria

jussi.vuoria@mills.fi

050 3860523

2. Rekisterit

Mills Enterprises Ltd Oy:n Asiakasrekisteri

Mills Enterprises Ltd Oy:n apteekkiammattilaisten markkinointirekisteri

Mills Enterprises Ltd Oy:n hoitotyön ammattilaisten markkinointirekisteri

Mills Enterprises Ltd Oy:n hoitotyön ammattilaisten koulutussivurekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Mills-asiakasrekisteriä käytetään Mills Enterprises Ltd Oy:n asiakkaiden asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, tilaustoimintoihin ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö:

Asiakastiedot:

  • Sähköpostiosoite
  • Yrityksen nimi / Oppilaitoksen nimi
  • Y-tunnus
  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Postiosoite
  • Asiakasnumero
  • Tilauksia ja muuta yhteydenpitoa ohjaavat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerättävät tiedot kerätään ja päivitetään asiakaslomakkeelta.

7. Säännönmukainen tietojen luovutus EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjä noudattaa vaitiolovelvollisuutta, eikä yksittäisen asiakkaan tietoja luovuteta, muulloin, kuin yksittäisen asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Asiakasrekisteriin on pääsy vain Mills Enterprises Ltd Oy:n nimetyillä työntekijöillä. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella.