!

Olemme avoinna ma-pe klo 8-16.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Mills Enterprises Ltd Oy
Atomitie 5 A 6.krs

00370 Helsinki
Y-tunnus: 1007948-8
Tietosuojavastaava:
Jussi Vuoria
jussi.vuoria@mills.fi
050 3860523

2. Rekisterit

Mills Enterprises Ltd Oy:n Asiakasrekisteri

Mills Enterprises Ltd Oy:n apteekkiammattilaisten markkinointirekisteri

Mills Enterprises Ltd Oy:n hoitotyön ammattilaisten markkinointirekisteri

Mills Enterprises Ltd Oy:n hoitotyön ammattilaisten koulutussivurekisteri

3. Kerättyjen tietojen käyttötarkoitus

Mills Asiakasrekisteriä käytetään Mills Enterprises Ltd Oy:n vain asiakkaiden asiakassuhteen
hoitoon ja ylläpitoon, tilaustoimintoihin, markkinointiin ja tiedottamiseen.

Mills Enterprises Ltd Oy:n apteekkiammattilaisten
ja hoitotyön ammattilaisten markkinointirekistereitä ja koulutussivurekisteriä 
käytetään
yhteydenpitoon, markkinointiin ja tiedottamiseen.

Käsittelemme tietojasi myös lakisääteisten tai muiden vaatimusten, kuten kirjanpitolaissa määritettyjen tietojen säilyttämisvaatimusten, täyttämiseksi.

4. Tietolähteet ja keräystavat

Mills Asiakasrekisteri

Kerättävät tiedot:

 • sähköpostiosoite
 • yrityksen nimi / oppilaitoksen nimi
 • y-tunnus
 • asiakkaan etu- ja sukunimi
 • puhelinnumero
 • postiosoite
 • asiakasnumero
 • tilauksia ja muuta
 • yhteydenpitoa ohjaavat tiedot
 • luvat, kiellot ja suostumukset

Mills Enterprises Ltd Oy:n apteekkiammattilaisten markkinointirekisteri

Kerättävät tiedot:

 • nimi
 • apteekki/toimipaikka
 • sähköpostiosoite
 • koulutustausta
 • luvat, kiellot ja suostumukset

Mills Enterprises Ltd Oy:n hoitotyön ammattilaisten markkinointirekisteri

Kerättävät tiedot:

 • nimi
 • toimipaikka
 • opiskeleeko vai onko jo valmistunut
 • luvat, kiellot ja suostumukset

Mills Enterprises Ltd Oy:n hoitotyön ammattilaisten koulutussivurekisteri

Kerättävät tiedot:

 • nimi
 • toimipaikka / oppilaitos
 • y-tunnus
 • paikkakunta
 • ammattinimike
 • y-tunnus
 • luvat, kiellot ja suostumukset

Säännönmukaiset tietolähteet:

 • verkkokaupan asiakaslomake
 • verkkosivujen rekisteröitymislomakkeet
 • sähköposti
 • puhelin

Yllämainitut asiakastiedot kerätään suoraan asiakkaalta itseltään.

5. Tietojen luovutus

Emme myy tai vuokraa rekisteriemme tietoja kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa vain välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Sähköpostimarkkinointikumppanillemme, jos asiakas on sallinut Mills Enterprises Ltd Oy:n uutiskirjeen.
 • Kuljetusyhteistyökumppaneille, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen tai toimitus perille asti.
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa.
 • Viranomaisten käyttöön esim. väärinkäyttötilanteissa, josta informoimme asiakasta lain sallimissa puitteissa.
 • Perintäyhtiölle, laskun erääntyessä ja siirtyessä perintään.

Tietojen luovutus kolmansiin maihin

Mills Enterprises Ltd Oy:n sopimuskumppanit käsittelevät ja siirtävät henkilötietojasi pääasiassa EU-/ETA-alueella. Kuitenkin on mahdollista, että tietojasi siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, mutta vain jos se on hyväksyttyä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan.

Varmistamme, että tietojesi siirrossa EU-/ETA-alueen ulkopuolelle noudatetaan voimassa
olevia tietosuojalakeja ja -määräyksiä. Tietojen siirto voi siten perustua esimerkiksi EU-komission päätökseen, standardisopimuslausekkeisiin tai Privacy Shield -järjestelyyn.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi jakamisesta, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä.

6. Seurantatekniikoiden käyttö

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden avulla (”cookies”). Eväste on päätelaitteen ja palvelimen välinen pieni tekstitiedosto, joka sisältää yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla sivustoillamme vierailevat selaimet voidaan tunnistaa.

Voimme hyödyntää myös Google Analyticsia sivustoidemme
käyttöön, tuotteisiin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonyymiä.

Evästeiden ja Google Analyticsin avulla voimme kehittää sivustojamme, niiden palveluja, saada raportointiaineistoa sekä hyödyntää tietoja kohdennetussa markkinointiviestinnässä.

Evästeet ovat tarpeellisia sivustojen asianmukaiselle toimimiselle.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme
tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Mills Enterprises LTD Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Verkkosivumme voivat sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin (kuten Facebook, Instagram). Emme vastaa ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.
Suosittelemme aina tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin
ehtoihin.

7. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakastietoja yrityksessämme käsittelevät vain Mills Enterprises Ltd Oy:n palveluksessa olevat henkilöt, jotka on koulutettu käyttämään tietoja tietoturvallisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamisen kannalta välttämätöntä. Henkilökuntaamme sitovat myös salassapitosopimukset.

Käytämme luotettuja sopimusyhteistyökumppaneita, jolloin käsiteltävää tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikki sopimusyhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan GDPR-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.

Voit lukea lisätietoja sopimuskumppaneistamme kappaleessa 5.

8. Rekisterien suojausperiaatteet

Mills Enterprises Ltd Oy:n rekisterit ovat suojattu seuraavasti:

 • käyttäjätunnusten ja salasanojen taakse
 • palomuureilla
 • virusturvaohjelmalla
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, jonne asiattomilta ei ole pääsyä.

9. Käyttäjän oikeudet

Alla olevissa kappaleissa on esitetty tarkempi kuvaus henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä tämän tietosuojakäytännön alussa ilmoitettuja yhteystietoja käyttämällä.

 • Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Sinulla on lisäksi oikeus saada kopio henkilötiedoista, joita käsittelemme sinusta. Saat pyytämäsi tiedot mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on saapunut runsaasti, vastausaikaa voidaan tarvittaessa pidentää.
 • Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittely, mikäli koet, että niitä on käsitelty lain vastaisesti tai että Mills Enterprises Ltd Oy:llä ei ole oikeutta niiden käsittelyyn.
 • Suostumusten poistaminen tai oikaisu: Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista, mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeellista tai lainmukaista. Sinulla on oikeus virheellisen tiedon oikaisemiseen.
 • Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (tietosuoja.fi), jos koet, että henkilötietojasi käsitellään puutteellisesti tai lainvastaisesti.

10. Tietojen säilyttäminen

Mills Enterprises Ltd Oy:n Asiakasrekisteri: tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen kirjanpitolain mukaisesti.

Mills Enterprises Ltd Oy:n apteekkiammattilaisten ja hoitotyön ammattilaisten markkinointirekistereitä, sekä hoitotyön ammattilaisten koulutusivustorekisteriä: Säilytetään asiakassuhteen voimassaolon ajan.

11. Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

 • Mills Enterprises Oy Ltd:n tietosuojakäytäntöä voidaan tarkentaa ja muuttaa tarpeen vaatiessa esim. lain muuttuessa.
 • Mahdollisista muutoksista pyritään mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rekisteröidylle käyttäjälle.