!

Olemme avoinna ma-pe klo 8-16.

Julkaistu 11.6.2021

Huomasitko? Diabeetikon jalkojenhoidon Käypä hoito –suositus päivittyi

Maaliskuussa päivitettiin diabeetikoiden jalkaongelmia koskeva Käypä hoito – suositus. Sen tarkoituksena on tukea lääkäreiden ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valintoja esimerkiksi hoito-ohjelmien suunnittelussa ja laatimisessa. Suosituksia kirjoittaa julkaistavaksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistyksen kanssa tutkimusnäytön perusteella. Käypä hoito –suositusten avulla voidaan parantaa hoidon laatua ja vähentää hoitokäytäntöjen eroavaisuuksia.

Alaraajan valtimotauti riskiluokitustasolle 1

Uudistetussa Diabeetikon jalkaongelmien Käypä hoito – suosituksessa diabetesta sairastavien jalkojen riskiluokituksessa tasolle 1 lisättiin alaraajan valtimotauti sensorisen neuropatian rinnalle. Aikaisemmassa suosituksessa valtimotauti oli mainittu kriteereissä vain tasoilla 2 ja 3. Myös diabeetikon jalkahaavan luokittelua muokattiin kansainvälisen ohjeistuksen mukaiseksi, minkä seurauksena aiemmin käytössä ollut UTC-luokittelu (University of Texas) poistettiin, ja tilalle otettiin SINBAD, IDSA eli Infectious Diseases Society of America (PEDIS) ja WIfl. SINBAD vertailee eri keskusten tuloksia, IDSA (PEDIS) on infektoituneen haavan arviointiin käytettävä luokittelu ja WIfl on tarkoitettu haavaverenkierto-ongelmien arviointiin

Ensimmäistä kertaa maininta haavanhoitotuotteesta

Suosituksiin lisättiin myös maininta sakkaroosioktasulfaattisiteestä, jonka on osoitettu satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa nopeuttavan jalkahaavan paranemista. Päivitetyssä suosituksessa nostetaan esiin myös antikoagulantti rivaroksabaanin ja asetyylisalisyylihapon (ASA) yhdistelmähoito.

Pienenä annoksena rivaroksabaani ASA:n kanssa näyttää olevan tehokkaampi diabeettisessa verenkiertohäiriössä kuin pelkkä ASA. Yhdistelmähoitoa saaneilla oli esimerkiksi amputaatioita 58 % ja pallolaajennuksia 24 % vähemmän kuin ainoastaan asetyylisalisyylihappoa saaneilla. Yhdistelmähoito saattaa kuitenkin lisätä vuotokomplikaatioiden riskiä, mikä tulee ottaa huomioon ennen hoidon aloittamista.

Lue lisää sakkaroosioktasulfaattisiteestä

Lue lisää yhdistelmähoidosta

Muuta muistettavaa Käypä hoito –suosituksista

Käypä hoito –suosituksessa kehotetaan tekemään diabetesta sairastavalle kliininen tutkimus vähintään kerran vuodessa, ja kiinnittämään erityisesti huomiota riskiluokkien 2 ja 3 potilaisiin, joilla valtaosa ongelmista ilmenee.

Perustutkimukseen kuuluvat:

  • aiempien jalkahaavojen selvittäminen ja tarvittaessa myös kirjaaminen,
  • jalan rakenteen ja ihon tutkiminen,
  • suojatunnon arviointi monofilamentilla,
  • jalan verenkierrontutkiminen palpoiden tai ABI-mittauksella
  • sekä löydösten kirjaaminen.

Tutkimuksen yhteydessä potilaan jalkineet tulee tarkistaa esimerkiksi kulumien ja vierasesineiden osalta. Jalkineen ulkopohjan ja sisäosan kulumia kannattaa verrata jalkaterissä oleviin paikallislöydöksiin ja tarvittaessa ohjata potilasta hyvien kenkien valinnassa.

Diabeetikoiden jaloissa esiintyy usein asentovirheitä, joiden taustalla voi olla esimerkiksi neuropatia, varpaiden amputaatiot tai Charcot’n jalasta aiheutuneet muutokset. Näiden lisäksi diabetesta sairastavan jalassa saattaa esiintyä myös muita virheasentoja, kuten vaivaisenluuta,

lattajalkaisuutta tai vasaravarpaisuutta. Jalkojenhoitaja tai jalkaterapeutti voi toteuttaa virheasentojen konservatiivista hoitoa jalkineopastuksen lisäksi esimerkiksi kevennyshoidolla (esim. tukipohjalliset ja ortoosit).

Lue lisää vaivaisenluun hoidosta

Lue lisää Charcot´n jalan nykyhoidosta

Suositusten tavoitteet

Suositusten tavoitteena on muun muassa vähentää jalkaongelmista johtuvaa sairaalahoidon tarvetta sekä kuolleisuutta. Niiden avulla pyritään myös ehkäisemään jalkahaavoja ja alaraaja-amputaatioita. Lisäksi suositukset auttavat muuttamaan diagnostiikkaa, hoitoa, hoitoketjuja, porrastusta sekä resurssien kohdentamista yhdenmukaisemmaksi.

Suosituksen päivitykset pähkinänkuoressa

  1. Alaraajan valtimotauti asetettiin jalkojen riskiluokituksen tasolle 1  sensorisen neuropatian rinnalle
  2. Diabeetikon jalkahaavan luokittelu kansainvälisen ohjeistuksen mukaiseksi
  3. Sakkaroosioktasulfaattisiteestä maininta jalkahaavan hoidon yhteydessä
  4. Antikoagulantti rivaroksabaanin ja asetyylisalisyylihapon (ASA) yhdistelmähoito todetaan vaikuttavaksi hoitokeinoksi diabeettisessa verenkiertohäiriössä

 

Lähteet: Duodecim Käypä hoito: Diabeetikon jalkaongelmat. 24.3.2021

Duodecim, Lahtela, Haapasalo 2020;136(23):2617-24: Charcot’n jalan nykyhoito

Mediuutiset: Vaikeat jalkaongelmat vähenevät. 10.5.2021