!

Olemme avoinna ma-pe klo 8-16.

Julkaistu 9.2.2022

Kielletyt aineet kosmetiikassa 1.3. lähtien

Kiellettyjä aineita sisältäviä valmisteita ei saa enää käyttää 1.3.2022 lähtien ammattikäytössä. Myös kiellettyjä aineita sisältävien kosmeettisten valmisteiden valmistus, maahantuonti ja jakelu kielletään. Millsin valikoimassa ei ole valmisteita, joissa olisi kiellettyjä aineita.

Kosmetiikan ja kosmeettisten valmisteiden täytyy olla EU:n kosmetiikka-asetuksen ja kosmetiikkalain vaatimusten mukaisia. EU:n kosmetiikka-asetus rajoittaa tiettyjen aineiden käyttöä kosmetiikassa. Rajoitukset perustuvat yleensä tieteelliseen riskinarviointiin. Tätä arviointityötä kosmetiikan aineosien osalta tekee Euroopan komission Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea (SCCS). Kosmeettisen valmisteen turvallisuudesta vastaa vastuuhenkilö.

Maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen kosmetiikassa kiellettyjen aineiden luettelo täydentyy 23 uudella aineella. Näiden nykyään sallittujen aineiden käyttö kielletään kosmetiikassa Euroopan komission antamalla uudella asetuksella (EU) 2021/1902. Tämä uusi asetus laajentaa kosmetiikka-asetuksen (EU) 1223/2009 liitteessä II olevaa kiellettyjen aineiden luetteloa. Kielletyt aineet ovat ns. CMR-aineita (Carcinogenic, Mutagenic, Reprotoxic) eli syöpää aiheuttavia, mutageenisiä eli perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia.

Miten uuden asetuksen voimaantulo vaikuttaa?

Soveltamispäivästä 1.3.2022 lähtien kiellettyjä aineita sisältäviä valmisteita ei saa enää käyttää 1.3.2022 lähtien ammattikäytössä. Myös kiellettyjä aineita sisältävien kosmeettisten valmisteiden valmistus, maahantuonti ja jakelu kielletään. Kielto koskee Suomessa ja muualla EU- ja ETA-maissa sekä Suomeen verkkokaupan kautta markkinoitavia kosmeettisia valmisteita. Millsin valikoimassa ei ole valmisteita, joissa olisi kiellettyjä aineita.

Kiellettyjen aineiden luetteloon lisätyt aineet

 • Piikarbidikuidut (halkaisija < 3 µm, pituus > 5 µm ja sivusuhde ≥ 3:1)
 • Tris(2-metoksietoksi)vinyylisilaani; 6-(2-metoksietoksi)-6-vinyyli-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaunidekaani
 • Dioktyylitinadilauraatti; [1]  stannaani, dioktyyli-, bis(kookosasyloksi)johdokset [2]
 • Dibentso[def,b]kryseeni; dibentso[a,l]pyreeni
 • Ipkonatsoli (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-klooribentsyyli)-5-isopropyyli-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yylimetyyli)syklopentanoli
 • Bis(2-(2-metoksietoksi)etyyli)eetteri; tetraglyymi
 • Paklobutratsoli (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-kloorifenyyli)-4,4-dimetyyli2-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)pentan-3-oli
 • 2,2-bis(bromimetyyli)propaani-1,3-dioli
 • 2-(4-tert-butyylibentsyyli)propionialdehydi
 • Di-iso-oktyyliftalaatti
 • 2-metoksietyyliakrylaatti
 • Natrium-N-(hydroksimetyyli)glysinaatti; [natrium-N-(hydroksimetyyli)glysinaatista vapautunut formaldehydi], jos voidaan osoittaa, että vapautuvan formaldehydin teoreettinen enimmäispitoisuus, lähteestä riippumatta, on markkinoille saatetussa seoksessa ≥ 0,1 painoprosenttia. Aineen käyttöedellytyksiä muutetaan vastaavasti myös sallittujen säilöntäaineiden luettelossa liitteessä V.
 • Pyritionisinkki; (T-4)-bis[1-(hydroksi-.kappa.O)pyridiini-2(1H)-tionaatti-.kappa.S]sinkki. Aine poistetaan vastaavasti rajoituksin sallittujen aineiden luettelosta liitteessä III sekä sallittujen säilöntäaineiden luettelosta liitteessä V.
 • Flurokloridonista (ISO); 3-kloori-4-(kloorimetyyli)-1-[3-(trifluorimetyyli)fenyyli]pyrrolidin-2-oni
 • 3-(difluorimetyyli)-1-metyyli-N-(3′,4′,5′-trifluoribifenyl-2-yyli)pyratsoli-4-karboksamidi; fluksapyroksadi
 • N-(hydroksimetyyli)akryyliamidi; metyloliakryyliamidi; [NMA]
 • 5-fluori-1,3-dimetyyli-N-[2-(4-metyylipentan-2-yyli)fenyyli]-1H-pyratsoli-4-karboksamidi; 2’-[(RS)-1,3-dimetyylibutyyli]-5-fluori-1,3-dimetyylipyratsoli4-karboksanilidi; penflufeeni
 • Iprovalikarbi (ISO); isopropyyli-[(2S)-3-metyyli-1-{[1-(4-metyylifenyyli)etyyli]amino}-1-oksobutan-2-yyli]karbamaatti
 • Diklooridioktyylistannaani
 • Mesotrioni (ISO); 2-[4-(metyylisulfonyyli)-2-nitrobentsoyyli]-1,3-sykloheksaanidioni
 • Hymeksatsoli (ISO); 3-hydroksi-5-metyyli-isoksatsoli
 • Imiprotriini (ISO); seuraavien reaktiomassa: [2,4-diokso-(2-propyn-1-yyli)imidatsolidin-3-yyli]metyyli(1R)-cis-krysantemaatti ja [2,4-diokso-(2-propyn-1-yyli)imidatsolidin-3-yyli]metyyli(1R)-trans-krysantemaatti
 • Bis(α,α-dimetyylibentsyyli)peroksidi

EU:ssa yritykset korvaavat yhä enemmän vaarallisia kemikaaleja ja valmistusprosesseja turvallisemmilla kemikaaleilla ja ympäristöystävällisemmällä teknologialla. Tästä toiminnasta hyötyvät kaikki: yritys, sen työntekijät, kuluttajat sekä ympäristö. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo ja pyrkii varmistamaan uuden kosmetiikka-asetuksen noudattamista Suomessa.

Lue lisää kosmetiikan turvallisuudesta

Tutustu uuteen kosmetiikka-asetukseen: Uusi kosmetiikka-asetus (EU) 2021/1902

Lähteet: Kemikaalit | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)