!

Olemme avoinna ma-pe klo 8-16.

Julkaistu 31.3.2022

Silikoniortoosit jalkojenhoitotyössä – opi ortoosin suunnittelusta ja valmistuksesta

Mitä hyötyjä silikoniortoosi tuo jalkojenhoitoon? Lue lisää silikoniortoosin hyödyistä jalkojenhoitotyössä ja tutustu yksilöllisesti valmistettujen ja valmisortoosien eroihin. Ota selvää ortoosimassoista ja niiden käyttötarkoituksista sekä tutustu ortoosinvalmistukseen liittyvään verkkokoulutukseen.

 

Silikoniortoosin tuo apua esimerkiksi varpaiden erotteluun, varpaiden oikaisuun ja varpaiden suojaamiseen.

 

Silikoniortoosin hyötyjä ovat muun muassa seuraavat:

  1. Materiaali vaimentaa iskua ja edistää varvastyöntöä.
  2. Lisää jalkaterässä tapahtuvaa lihasaktiviteettia. Hyvässä asennossa olevat varpaat osallistuvat askeltyöntöön oikeanlaisessa asennossa.
  3. Vähentää vääränlaista kuormitusta joka kohdistuu jalkateriin ohjaten jalkaterää oikeanlaiseen kuormitukseen.
  4. Ehkäisee ja vähentää virheellisen kuormituksen aiheuttamaa nivelkipua.
  5. Ennaltaehkäisee ja hidastaa kovettumien sekä hankaumien muodostumista.

Yksilöllisesti valmistettujen silikonisten varvasortoosien tarkoitus on ohjata jalkaterän virheasennossa olevat varpaat optimaalisempaan asentoon. Lisäksi varvasortooseja voidaan käyttää myös ennaltaehkäisemään muun muassa virheasennoista johtuvia iho- ja kynsiongelmia. Varvasortoosia voidaan käyttää myös proteesin kaltaisesti varvastäytteenä. Tehokkuus perustuu Davisin lakiin: kun varpaita pidetään riittävän kauan oikeassa asennossa, ne oikenevat.

 

Yksilöllisesti valmistetun ortoosin ja valmisortoosin erot

Yksilöllisesti muovattu silikoniortoosi on usein miellyttävämpi käytössä kuin tehdasvalmistettu tuote. Yksilöllisesti valmistettu silikoniortoosi istuu lähtökohtaisesti hyvin ja korjaa virheasentoja.

 

Esimerkiksi valmis varpaanoikaisija on monesti liian suuri ja sen paikallaan pysymisessä voi olla haasteita. Valmistuotteen vääränlainen käyttö on mahdollista, ja jalkavaivat voivat jopa pahentua tai aiheuttaa lisää vaivoja.

 

Valmistuotteet vaativat enemmän perehtymistä oikean koon selvittämiseksi, eikä kannata unohtaa myöskään asiakkaan käytännönläheistä ohjausta ortoosin käyttöön. Oikeankokoisena myös valmistuote voi toimia apuna lievän asentovirheen korjaamisessa. Esimerkiksi Comforsil-silikonituotesarjasta löytyy useita valmisortooseja, jotka tuovat nopean avun lievien asentovirheiden hoitoon.

 

Yksilöllisesti valmistettu silikoniortoosi – miten valita ortoosimassa

 

Ortoosimassa valitaan aina käyttökohteen mukaan. Suojaava ortoosi valmistetaan pehmeämmästä massasta kuten esimerkiksi:

Yksilöllisesti valmistettu silikoniortoosi istuu hyvin ja korjaa virheasentoja.

Korjaava ortoosi tulee valmistaa kovemmasta massasta, kuten:

Suojaaviin ja lievästi korjaaviin ortooseihin voidaan käyttää esimerkiksi:

Frescon silikoniperusmassaa voidaan sekoittaa myös muihin Frescon massoihin, lukuun ottamatta 2-komponenttimassoja. Perusmassa sopii hyvin myös varvasproteesin tekoon.

 

Suojaavan ja lievästi korjaavan varvasortoosin valmistukseen sopii hyvin puolikova 2-komponenttimassa Duo 10. Kovempi Duo 30 sopii taasen korjaavan ortoosin tekoon. 2-komponenttimassan kovettamiseen ei tarvita katalyyttiä, toisin kuin muiden massojen kanssa työskennellessä.

 

Koti- ja laitoskäynneillä voi käyttää Podikon-2-komponenttimassaa, joka on valmiiksi annosteltu, eikä sitä sen vuoksi tarvitse punnita.

 

Osallistu verkkokurssille ja opi ortoosinvalmistuksesta

 

Tutustut “Opi tekemään yksilöllinen silikoniortoosi” -verkkokoulutuksessa silikoniortoosihoitoon jalkojenhoitomenetelmänä. Koulutus on käytännönläheinen ja monipuolinen verkkokurssi, josta saat hyvät eväät yksilöllisesti valmistettavan silikoniortoosin valmistukseen.

 

Silikoniortoosi–verkkokoulutus on Millsillä työskentelevien jalkaterapeuttien kokoama tietopaketti. Tietolähteinä on käytetty jalkaterapian alan kirjallisuutta, tuotetietoutta, Frescon edustajan suosituksia sekä jalkaterapeuttien käyttökokemuksien myötä tullutta osaamista.

 

Koulutuksessa käydään läpi ortoosien suunnittelu ja valmistus sekä asiakkaan ohjaus apuvälineen käytössä. Koulutuksessa perehdytään myös erilaisiin ortoosien valmistusmateriaaleihin. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saat osallistumistodistuksen.

 

Koulutuksen käytyäsi tunnet ortoosihoidon periaatteet ja tavoitteet. Lisäksi osaat:

 • suunnitella ja valmistaa asiakkaalle yksilöllisen varvasortoosin
 • arvioida ortoosin toimivuuden
 • ohjata asiakasta ortoosin käytössä
 • tuotteistaa ja hinnoitella tarjoamasi ortoosihoidon.

Koulutusmateriaaliin on pääsy 60 päivän / kahden kuukauden ajan koulutuksen ostopäivästä. Oppimisen kannalta on tehokkainta, jos koulutus suoritetaan 1-2 työpäivän aikana ja lopuksi tehdään harjoitustyö.

 

Mitä koulutukseen sisältyy?

 

Koulutusmateriaali koostuu monipuolisista teoriaosuuksista, joita on täydennetty oppimistasi tukevilla materiaaleilla.

Teoriaosuus koostuu:

 • äänitteistä
 • tekstistä
 • kuvista ja
 • videoista.

Materiaalin kattavaksi kokonaisuudeksi on koonnut jalkaterapeutti Annina Hartikainen, jonka äänen kuulet myös koulutuksen äänitteissä.

 

Tehtävät ovat suurimmaksi osaksi monivalintatehtäviä, joiden lisäksi kurssiin sisältyy kaksi kouluttajan arvioimaa laajempaa tehtävää. Laajempien tehtävien tekeminen on vapaaehtoista, mutta kannustamme tekemään ne, sillä ne vaikuttavat siihen, kuinka paljon koulutuksesta hyödyt.

 

Tukea kouluttajalta ja muilta kurssilaisilta

 

Verkkokoulutuksen pääset suorittamaan itsenäisesti sinulle parhaiten sopivina ajankohtina ja suurin osa koulutuksen tehtävistä pisteytyy automaattisesti. Kouluttaja käy tehtäväpalautuksia ja keskustelua läpi vähintään kerran viikossa. Koulutuksen aikana tavoitat myös kouluttajat sähköpostitse.

Vertaisoppimista

 

Merkittävää tukea koulutuksen aikana saat myös muilta opiskelijoilta, sillä pääset keskustelemaan oppimisympäristössä muiden opiskelijoiden kanssa. Vertaisoppimisen mahdollisuus kannattaakin hyödyntää, jotta koulutuksen sisällön oppii entistä tehokkaammin.

 

Verkkokurssin käytyäsi tiedät, kuinka asiakkaasi voivat hyötyvät silikoniortoosista

 

Verkkokurssin käytyäsi osaat tutkia, voisiko asiakaasi hyötyä silikoniortoosista jalkaongelman hoidossa. Tämän lisäksi osaat suunnitella ja valmistaa asiakkaalle oikeanlaisen ortoosin ja ohjeistaa sekä motivoida asiakasta apuvälineen käytössä.

 

Koulutuksesta saat vinkkejä silikoniortoosihoidon tuotteistamiseen ja palvelun hinnoitteluun. Tarjoamme koulutuksen lopussa myös silikoniortoosimateriaaleista ja -välineistä tutustumisedun. Tervetuloa mukaan koulutukseen!

 

Osallistu silikoniortoosi -verkkokurssille!

Osta verkkokoulutus tästä

Osta silikonimassoja tästä